Two thousand fifteen

35mm, Paris and Amsterdam

 

Two thousand fourteen

35mm, Rio de Janeiro, Brazil

 

Two thousand thirteen, fourteen and fifteen

35mm, Seattle, Washington

 

Two thousand thirteen

35mm, Cape Flattery, Washington

 

Two thousand twelve

Disposable camera, Maui, Hawaii

 

Two thousand ten

35mm, Qingyundian and Beijing, China